NameMNCMCC
Teletopia AS,Norway SMS gönderTeletopia AS,Norway1242
Telenor Mobil AS,Norway SMS gönderTelenor Mobil AS,Norway1242
Tele2 Norge AS,Norway SMS gönderTele2 Norge AS,Norway4242
NetCom,Norway SMS gönderNetCom,Norway2242
MTU T3 Lisens,Norway SMS gönderMTU T3 Lisens,Norway3242
Mobyson AS,Norway SMS gönderMobyson AS,Norway1242
Maritime Communications Partner AS (MCP),Norway SMS gönderMaritime Communications Partner AS (MCP),Norway1242
Automobil Invest AS (Network Norway),Norway SMS gönderAutomobil Invest AS (Network Norway),Norway5242

Bedava SMS gönder Norway